THINGS TO KNOW

BEFORE YOU BOOK

อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก

ผู้เข้าพักต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยหากอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าพักพร้อมกับผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น และในวันเข้าพัก ผู้เข้าพักต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางแก่พนักงานของโรงแรมเมื่อทำการลงทะเบียน

 

การชำระเงิน

โรงแรมยินดีรับชำระเงินด้วย เงินสด, บัตรเดบิตและเคตดิต (Visa, Mastercard, Union Pay), QR code และอาลีเพย์

นโยบายการยกเลิก/แก้ไขรายละเอียด การสำรองห้องพัก

กรุณาทำการยกเลิก/แก้ไขรายละเอียดการสำรองห้องพัก 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้าพัก เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ

นโยบายสำหรับการสำรองห้องพักแต่ไม่เข้าพัก
โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าห้องพักเต็มจำนวนของการสำรองห้องพัก 

เวลาเช็คอิน: 14.00 - 23.00 น._ปรับปรุงเมื่อวันที่ 01.07.2020

เวลาเช็คเอาท์: 08.00 - 12.00 น._ปรับปรุงเมื่อวันที่ 01.07.2020

หมายเหตุ: เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 แผนกต้อนรับของโรงแรมจำเป็นต้องเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00 - 23.00 น. เป็นการชั่วคราว หากลูกค้าต้องการเช็คอิน หรือเช็คเอาท์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งพนักงานของเราล่วงหน้า (ลูกค้าจะยังสามารถเข้า-ออกโรงแรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

การเข้าพักก่อน และ คืนห้องพักหลังเวลาที่กำหนด

หากผู้เข้าพักเดินทางมาถึงโรงแรมก่อนเวลาที่สามารถเช็คอินเข้าพักได้ ผู้เข้าพักสามารถติดต่อขอฝากสัมภาระไว้กับพนักงานต้อนรับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าจะถึงเวลาเช็คอิน การขอเข้าพักก่อนเวลาที่กำหนด สามารถทำได้หากมีห้องพักว่างเท่านั้น และอาจมีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อชั่วโมง และหากผู้เข้าพักคาดว่าจะเดินทางมาถึงโรงแรมในช่วงเช้าตรู่ โรงแรมขอแนะนำให้ท่านเลือกวันเข้าพัก 1 วันก่อนหน้าวันที่เดินทางมาถึง เพื่อความสะดวกของผู้เข้าพักเอง

การคืนห้องพักหลังเวลาที่กำหนด สามารถทำได้หากโรงแรมมีห้องพักเพียงพอให้แก่ผู้เข้าพักท่านั้น หากท่านต้องการคืนห้องพักหลังเวลา กรุณาติดต่อพนักงานของเราก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเช็คเอาท์ โดยการคืนห้องพักหลังเวลาที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เตียงเสริม: 300 บาท ต่อท่านต่อคืน (ราคาเดียวกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่)

ผู้เข้าพักเพิ่มเติม/ไม่มีบริการเตียงเสริม: 400 บาท ต่อท่านต่อคืน (โรงแรมขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้ หากพบว่ามีผู้เข้าพักเกินจำนวนที่กำหนดไว้ของแต่ละประเภทห้องพัก)

หมายเหตุ: เตียงเสริมมีจำนวนจำกัด กรุณาติดต่อโรงแรมล่วงหน้า หากท่านต้องการบริการเตียงเสริม

นโยบายต่อการสังสรรค์ในห้องพัก

โรงแรมไม่อนุญาตให้มีการจัดปาร์ตี้สังสรรค์ภายในห้องพัก เพื่อเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัว และความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักท่านอื่นที่อยู่ในโรงแรม แขกของผู้เข้าพักสามารถอยู่ในห้องพักได้ แต่ต้องไม่เกินเวลา 23.00 น. หากเกินเวลาดังกล่าว โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าผู้เข้าพักเพิ่มเติม/ไม่มีบริการเตียงเสริม เป็นจำนวน 400 บาท ต่อท่านต่อคืน และสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตห้ามต้อนรับแขกของผู้เข้าพักตามความเหมาะสม

 

โรงแรมขอความร่วมมือในการไม่ส่งเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น หลังเวลา 23.00 น. ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนผู้เข้าพัก และ/หรือ ระงับการให้บริการห้องพักหากพบว่าท่านยังคงส่งเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น และไม่คืนเงินค่าห้องพัก
 

นโยบายต่อการสูบบุหรี่

โรงแรมของเราเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ รวมถึงบุหรีไฟฟ้า โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับ 5,000 บาท ต่อผู้เข้าพักห้องนั้นๆ กรณีพบกลิ่นบุหรี่

 

นโยบายต่อทรัพย์สินในห้องพัก และความเสียหาย

โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหาย และสูญหายของทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าพัก ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

กรณีสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางโรงแรมชำรุด/เสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการใช้งานของผู้เข้าพัก เช่น ผ้าเปื้อนลิปสติก คราบเครื่องสำอาง คราบอาหาร  ผู้เข้าพัก/ตัวแทนกลุ่มจะต้องชำระค่าบริการทำความสะอาด หรือค่าความเสียหาย/สูญหายของสิ่งของหรือทรัพย์สินตามมูลค่าที่ระบุไว้ในรายการเครื่องใช้ในห้องพัก อนึ่ง หากสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายการ ทางโรงแรมคิดค่าความเสียหายตามดุลยพินิจของโรงแรม

โรงแรมไม่อนุญาตให้นำ อุปกรณ์/เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของโรงแรมออกนอกห้องพัก หากพบว่าผู้เข้าพักฝ่าฝืนทางโรงแรมคิดค่าทรัพย์สินเต็มจำนวน และงดการให้บริการห้องพักโดยไม่คืนค่าห้องพักทุกกรณี

กรณีพบสิ่งของมีค่าในบริเวณโรงแรม  ทางโรงแรมจะเก็บไว้เพื่อส่งคืนเจ้าของทรัพย์ที่สามารถแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้จริง  เป็นระยะเวลา 90 วัน หากเกินจำนวนวันดังกล่าว โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เก็บไว้นี้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้โรงแรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย/สูญหายของทรัพย์สินในระยะเวลาการเก็บรักษาสิ่งของดังกล่าว

อัตราค่าห้องพักและเงินประกัน

อัตราค่าห้องพัก เป็นอัตราค่าห้องในช่วงที่ทำการจองห้องพัก หากท่านทำการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขวันเข้าพัก และวันคืนห้องพัก ค่าห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราที่มีการปรับขึ้นหรือลง

อัตราค่าห้องพัก จะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินบาทเท่านั้น

คำขอพิเศษเกี่ยวกับห้องพัก

ทุกคำขอพิเศษเกี่ยวกับห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่เหลืออยู่, ตามลำดับการส่งคำขอ และดุลยพินิจของทางโรงแรม โรงแรมขอเราจะพยายามสำรองห้องพักให้เหมาะสมกับคำขอพิเศษให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม กรณีเกิดเหตุการณ์จำเป็น โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อตกลงที่ให้ไว้เกี่ยวกับคำขอพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eligible Age for Check-In

You must be at least 18 years of age to check in and register for a room. ID card or passport needs to be presented to our staff when checking in.

Payment Information

The Hotel accepts payment by cash, debit and credit cards (Visa, Mastercard and Union Pay), QR code, and Alipay

Cancellation/ Amendment Policy

Please cancel/ amend your reservation 24 hours prior to arrival date to avoid one night cancellation charge.

No Show Policy

Hotel reserves the right to charge up to the full amount of the stay to the credit card provided upon confirmation of this reservation.

 

Check In Time: 1400 - 2300 hours (2 pm - 11 pm)_updated on 01.07.2020

Check Out Time: 0800 - 1200 hours (8 am - 12 noon)_updated on 01.07.2020
Note: Due to COVID-19, our reception desk is temporarily available everyday from 0800 - 2300 hours. In case you need to check in after and/or check out before our working hour, please contact our staff in advance.

Early Arrival and Late Departure

Should you arrive at the hotel prior to the normal check in time, you are advised to approach the Reception for assistance in storing your luggage until check in is available. Early check-in can be arranged subject to room availability. THB100 per hour will be imposed for early check in before 1400 hours. If you are arriving early in the morning, you are also advised to consider making a reservation for the evening prior to your arrival.

Late check-out request is subject to room availability and occupancy level. Please contact our staff at the reception desk at least 24 hours prior to your departure. THB100 per hour will be imposed for late check out from 1200 hours.

Extra Charges

Extra Rollaway: THB300 per rollaway/ per night (same price for both adult and child)

Extra Adult/ No Bed: THB400 per night (Hotel reserves the right to collect this charge, if the total number of occupants exceeds the max. occupancy per room.)

Note: Not all rooms may be able to accommodate rollaway. Please contact the hotel directly for more information.

 

Party Policy

Everyone likes to have a good time; however parties in the guestrooms are not permitted at any time. We appreciate your kind gesture of consideration towards the other hotel guests. All visitors will have to leave the premises by 2300 hours. Failure to do so will result in extra adult charges. Hotel also reserves the right to not allow visitors.

Please do not disturb other hotel guests by excessive noises in hotel area especially after 2300 hours. If found, the hotel reserves the right to make a warning and/or to require the guest to leave with no refund.

Smoking

Well Timed is a 100% smoke free property. Failure to comply will result in a penalty charge of THB5,000 from the hotel guests.

Damage and Loss Policy 

The hotel shall not be held responsible for the damage or loss of any property owned by the guest or anyone connected to the guest stay at the hotel.

Guests are liable for any damage to the hotel room, furnishings, fittings and equipment by any act or omission of the guest and guest’s visitor. All damages will be charged as list in the room amenities and equipment items. Others will be held on hotel consideration.

The hotel reserves the right to request the guest to leave with no refund and charge for the cost of replacing any items that are removed from the room. The charge will be the full replacement amount of the missing item.

Property that s left behind in the guest rooms will be kept for 90 days. All unassigned property will be forwarded to a charity or disposed of depending value. However, the hotel shall not liable for any damage or loss of the property during the property is with the hotel.

Rates and Deposit

The rates quoted are based on your period of stay. Rates are subject to change as a result of changes in your arrival and/ or your departure dates.

Rates quoted are in Thai Baht and are subjected to any applicable prevailing government taxes.

Room Requests

All room requests are subject to room availability on the day itself and are at the sole discretion of the hotel. While we will try our very best to accord all our guests their requested room, the management reserves the right to make any changes in the event of any unforeseen circumstances.